جوانان شهرضا وارد میدان فرهنگ شوند/ امام جمعه پیشتیبان کار فرهنگی می شود/ باید تمام مراکز فرهنگی شهر مطیع امام جمعه ی شهر باشند

امام جمعه شهرضا:نماز جمعه قرارگاه فرهنگ شهر است و تمام مراکز فرهنگی باید محور حرکت خودشان را نماز جمعه قرار بدهند.جوانان شهرضا آتش به اختیار باید وارد میدان فرهنگی شوند.

گزارش تصویری / نماز عبادی سیاسی جمعه ۴ مرداد ۹۸

نماز عبادی سیاسی جمعه ۴ مرداد ۹۸ همزمان با ۲۳ ذی القعده روز مخصوص زیارتی حضرت رضا (ع) با حضور پرشکوه نمازگزاران و خادمیاران رضوی به امامت حجت الاسلام سید نعمت الله صالح برگزار گردید.

آخرین اخبار