گزارش تصویری / مانور امداد و نجات و اطفا حریق

مانور امداد و نجات و اطفا حریق با حضور کارکنان حراست و انتظامات شاغل شبکه های بهداشت در بیمارستان امیرالمونین شهرضا برگزار گردید.

گزارش تصویری/ دیدار هفتگی مسئولان با خانواده معظم شهدا

دیدار هفتگی معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و برخی رؤسای ادارات با خانواده معظم شهدا برگزار گردید.

آخرین اخبار