شهرضا نیز جوانان خوب، فعال و با نشاطی دارد/ شهرضای جوان را بسازیم

اصلی ترین عامل حرکت یک جامعه به سمت پیشرفت و عدالت، نیروی جوان آن جامعه می باشد. جامعه ای که به فکر جوان و نوین جوانان خود بهاء ندهد محکوم به مرگ است. در این رابطه و طبق درخواست امام جمعه شهرستان شهرضا، به سمت جوانان شهر رفتیم و این انتظار را داریم تا مردمان جامعه ما آنها را بازخوانند.

گزارش تصویری۱ / ویژه برنامه رواق رضوی در شهرضا

ویژه برنامه رواق رضوی به همت دفتر رابط نمایندگی آستان قدس رضوی شهرستان شهرضا و معاونت فرهنگی شهرداری شهرستان در پارک ملت و با حضور پرشکوه مردم برگزار گردید.

گزارش تصویری/ آسفالت ساختمان جدید دانشکده پسران خوارزمی شهرضا

ساختمان جدید دانشکده پسران خوارزمی شهرضا به همت مسئولین و خیرین شهرستان آسفالت گردید.

آخرین اخبار