گزارش تصویری/جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع برنامه ریزی برای هفته ازدواج در فرمانداری شهرضا برگزار گردید.

آخرین اخبار