تا پایان انتخابات تغییر فرماندار و استاندار نداریم

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ما طی بخشنامه‌ای جز در موارد اضطرار هرگونه تغییر فرمانداران و استانداران را متوقف کردیم چرا که عملا وزارت کشور و ستاد انتخابات وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است.

حضور ۶۰ درصدی دختران در کنکور ۹۸ استان اصفهان

رئیس ستاد آزمون‌های سراسری استان اصفهان گفت: امسال ۸۳ هزار و ۲۰۷ نفر داوطلب اصفهانی داریم که ۵۰ هزار و ۲۵۵ نفر داوطلبان زن هستند که ۶۰/۴ درصد و ۳۲ هزار و ۹۵۲ نفر داوطلب مرد که ۳۹/۶ درصد را به خود اختصاص دادند.

آخرین اخبار