آینده انقلاب متعلق به جوانان است

امام جمعه شهرضا: امروز روزی است که گام های عملی و اساسی در حوزه برقراری عدالت و مبارزه با فساد در جامعه، را باید جوانان بردارند. این مسئله شاه بیت بیانیه گام دوم انقلاب است.

ویژه برنامه رادیویی معراج عشق ۶

ویژه برنامه رادیویی ” معراج عشق ۶ ” منتشر شد.

آخرین اخبار