آزادی یک خرمشهر

الطاف و امدادهای غیبی الهی ادامه داشت تا این‌که خرمشهر پس از۵۷۸ روز اسارت در چنگال دشمن بعثی آزاد شد و به آغوش میهن اسلامی ایران بازگشت.

آخرین اخبار