پیام تشکر و قدردانی از شهردار شهرضا

اهالی محله خیابان بهارستان واقع در میدان شهدا در پیامی از مدیریت وزحمات شهردار ،معاون و پرسنل خدمات شهری شهرضا تشکر وقدردانی کردند،متن این پیام به شرح زیر است:

اختصاص پساب تصفیه‌خانه شهرضا به صنایع

فرماندار شهرضا از اختصاص ۹۰ لیتر از پساب تصفیه‌خانه این شهرستان به شهرک صنعتی رازی خبر داد.

حرف های امام خمینی(ره)که اشک آیت الله طالقانی را درآورد

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: آیت الله طالقانی با محل سکونت امام تماس گرفت و به امام گفت شما در ایران نبودید، آن ها رحم ندارند و در یک روز ۱۵ هزار نفر را قتل عام کردند؛ یک مرتبه با شنیدن پاسخ امام، بلند بلند گربه کرد.

آخرین اخبار