فرماندار شهرضا:

نباید تفکرات سنتی، مانع حضور فعال جوانان در جامعه شود

فرماندار شهرضا گفت: ممکن است فعالیت‌های جوانان با سلیقه برخی افراد سازگاری نداشته باشد، اما برای انجام کاری که برطبق قوانین و برای پیشرفت کشور آغاز شده است، نباید از تفکراتی که مبتنی بر عقلانیت و دین نیست، بترسیم.

آخرین اخبار