بخشدار شهرضا گفت:

آسفالت معابر ۱۵ روستا در شهرضا

بخشدار شهرضا گفت: با سهمیه قیر اختصاص داده شده به شهرستان، شش هزار تن آسفالت تولید و معابر ۱۵ روستای بخش مرکزی شهرستان که دارای زیرسازی و جدول‌گذاری هستند تا پایان خردادماه امسال آسفالت می‌شود.

آخرین اخبار