گزارش تصویری / حضور فرماندار شهرستان شهرضا در ستاد نوروزی

حضور فرماندار شهرستان شهرضا در ستاد رفاه نوروزی که در کارخانه تاریخی نوین برپاست

گزارش تصویری/ حضور جمعی از مسئولین در جاده شهرضا دهاقان جهت بازگشایی جاده

حضور فرماندار ورییس شورای مدیریت بحران شهرستان شهرضا ،معاونین فرماندار کارشناسان فرمانداری ،نیروهای راهداری و هلال احمر در جاده شهرضا دهاقان جهت بازگشایی جاده وخدمات به مسافران نوروزی

آخرین اخبار