حضور جمعی از مسئولین در مدارس محل اسکان مسافران نوروزی و بررسی وضعیت اسکان مسافران

حضور دکتر قاسمی _ شهردار شهرضا_ و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه دکتر رستگار _ رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان _ در مدارس محل اسکان مسافران نوروزی و بررسی وضعیت اسکان مسافران در این واحدهای آموزشی

حضور شهردار شهرستان در بین معتکفین

حضور دکتر قاسمی شهردار شهرضا ، به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت همراه در بین معتکفین عزیز و گپ و گفت دوستانه با این عزیزان

بازدید شهردار شهرستان از ستاد رفاه نوروزی

بازدید دکتر قاسمی شهردار شهرضا به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از نحوه فعالیت و خدمات ستاد نوروزی۹۸ و غرفه های موجود در ستاد اسکان به مسافرین نوروزی

آخرین اخبار