رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا:

کارشناس در شهرضا وجود ندارد

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا گفت: ۱۰ محل تاریخی و گردشگری این شهرستان آماده بازدید مسافران نوروزی است.

وصيت نامه شهيد «حاج همت»

من متنفر بودم و هستم از انسانهای سازش کار و بی تفاوت

شهید حاج محمد ابراهیم همت در دومین وصیت نامه بجامانده از خود نوشته است: خویشتن را در قفس محبوس می بینم و می خواهم از قفس به در آیم.سیمهای خاردار مانعند.من از دنیای ظاهر فریب مادیات و همه آنچه که از خدا بازم می دارد متنفرم.
اولین وصیت نامه شهید همت:

گزارش تصویری ۲ / خیمه های بهشت

ویژه برنامه خیمه های بهشت جهت تجلیل از بانیان روضه های خانگی در بیت الاصغر شهرضا

هم اکنون

گزارش تصویری ۱ / خیمه های بهشت

هم اکنون ویژه برنامه خیمه های بهشت جهت تجلیل از بانیان روضه های خانگی در بیت الاصغر شهرضا

آخرین اخبار

تقویم شمسی