زباله های شهرضا به ۱۲۰ تن می رسد.

سرپرست شهرداری شهرضا گفت: روزانه ۷۰ تن زباله در شهرضا جمع‌آوری می‌شود که این میزان در روزهای پایانی سال تا ۱۲۰ تن در روز افزایش می‌یابد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی