جلسه انجمن کتابخانه ها در کتابخانه علامه طباطبایی شهرضا

ثروت واقعی هر کشوری منابع زیر زمین آن نمی باشد بلکه انسان های فرهیخته و شایسته آن کشور هستند.

شهرستان شهرضا با پشتوانه بزرگی که در امر پرورش عالمان بزرگ دارد، در امر فرهنگ مطالعه و سطح دانش عمومی، فراخوانها و جشنواره های فرهنگی بسیاری نیازمند است. شهرضا در امر تولید علم سودمند باید در استان اصفهان حرف اول را بزند.

گزارش تصویری / مسابقات دانش آموزی در امامزاده شاهرضا

برگزاری مسابقات قرآن، اذان و مداحی دانش آموزان متوسطه اول در امامزاده شاهرضا

گزارش تصویری / جلسه هم اندیشی بنیاد فرزانگان

برگزاری جلسه هم اندیشی بنیاد فرزانگان

آخرین اخبار

تقویم شمسی