گزارش تصویری / جلسه ی دیدار مردم با اعضا شورای اسلامی شهر شهرضا

جلسه ی دیدار مردم با اعضا شورای اسلامی شهر شهرضا
به ریاست آقای کمال خدادادی
بررسی موضوعات وگلایه های ارباب رجوع وتحلیل وبررسی و حل مشکلات توسط اعضاء محترم شورای اسلامی شهر شهرضا
موضوعات. مجتمع خلیج فارس(باغملی) و کار گروهی نظام مهندسی

مهندس مجتبی فخاری

شهرداری در برنامه ریزی های خود باید به توان تمامی اقشار جامعه توجه داشته باشد/ شهرضای ما با قدمتی که دارد با مردمانی فهیم و فرهنگ دوست و همراه با مسئولان شایسته، بایسته ترین خدمات می باشد.

همه برای تپیدن قلب شهر پویا تر و فعال تر از گذشته در تکاپو بودند. فضایی پر امید در میان ناامیدی های مردم در این روزهای نفسگیر اقتصادی، قدمی برای رشد و توسعه شهرضای عزیزمان شده بود. در پی انتخاب مهندس مجتبی فخاری به عنوان سرپرست شهرداری شهرضا، بر آن شدیم تا با ایشان از اهدافشان برای شهرضا سوالاتی بپرسیم و مردم را با ایشان بیشتر آشنا کنیم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی