گزارش تصویری / عیادت از بیماران بستری در منزل

عیادت از بیماران بستری در منزل در روستاهای علی آباد جمبزه و قهه و پوده و قمیشلو با همکاری اداره محترم بهزیستی شهرستان دهاقان توسط خادمیاران دفتر رابط نمایندگی آستان قدس رضوی شهرستان شهرضا به همراه پرچم متبرک و مقدس حرم امام رضا علیه السلام و متبرکات حرم رضوی

آخرین اخبار

تقویم شمسی