گفت و گویی برای اندیشیدن

مدیران جهادی جوان، طلایه داران آینده ای بهتر

شاید برای بسیاری از خانواده ها دغدغه ی اصلی در عرصه پرورش این باشد که مسئولیت پذیری و تدبر در فعالیت های روزمره زندگی فرزندانشان را چگونه تامین کنند.آیا فرزندانشان توانایی لازم را برای هدایت زندگی شخصی خود در دنیای کنونی دارند.
به مناسبت ۱۳ آبان و با طرح چنین دغدغه ای به سراغ مجموعه ای بنام اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی رفتیم که هدف خود را مسئولیت پذیری و مدیر بار آوردن جوانان و نوجوانان قرار داده است.

13 آبان

گزارش تصویری ۸ / راهپیمایی ۱۳آبان ماه

برگزاری راهپیمایی به مناسبت سیزدهم آبان ماه ، سالروز سه رخداد مهم در تاریخ ایران اسلامی؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت امریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸

13 آبان

گزارش تصویری ۷ / راهپیمایی ۱۳آبان ماه

برگزاری راهپیمایی به مناسبت سیزدهم آبان ماه ، سالروز سه رخداد مهم در تاریخ ایران اسلامی؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت امریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸

آخرین اخبار

تقویم شمسی