اربعین97

گزارش تصویری / سخنرانی دکتر محمدجواد فروغی

برگزاری مراسم سخنرانی دکتر محمدجواد فروغی در دهه آخر صفر

اربعین97

گزارش تصویری / عزاداری هیئات مذهبی شهرضا در روز اربعین حسینی

برگزاری مراسم عزاداری هیئات مذهبی شهرضا در روز اربعین حسینی

اربعین97

گزارش تصویری / پخت سمنوی نذری به مناسبت اربعین حسینی

برگزاری مراسم آئینی پخت سمنوی نذری به مناسبت اربعین حسینی در مسجد و حسینیه بیت الزهرا(س)

آخرین اخبار

تقویم شمسی