گزارش تصویری / انتخابات شورای دانش آموزی هنرستان زنده یاد حمیده کاظمی

در فصل آبان ماه، در اکثر مدارس انتخابات شورای دانش آموزی تشکیل می شود که این امر باعث گسترش تفکر سیاسی و شناخت روند اجرائی برای مسئولیت پذیری دانش آموزان است.

گزارش تصویری / انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شهید قدوسی

بازدید دکتر رستگار و معاونین وکارشناسان آموزش وپرورش باتفاق آقای خدادادی عضو شورای شهر شهرضا از انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شهیدقدوسی

ستادامربه معروف ونهی ازمنکر

گزارش تصویری / جلسه ای پرباراما زمانی کم

امربه معروف ونهی ازمنکریکی از اساسی ترین دستوراتی است که میتوان یک جامعه راپویاوامیدوار کرد.بررسی های ستادامربه معروف ونهی ازمنکر باحوزه های مختلفی به همراه بودکه دراین جلسات مطرح شد.همچنین ادارات موظف به تهیه یک گزارش ازمعروفات ومنکرات هرسازمان وادارات خودشدند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی