روایتی از سلاخی منتقدین توسط سعودی و پهلوی؛ از میرزاده عشقی و فرخی یزدی تا جمال خاشقجی / چرا ژاندارم های آمریکا در منطقه وحشیانه منتقدین خود را حذف می‌کنند؟

دوره دیکتاتوری پهلوی ها، پر است از سر به نیست کردن روزنامه نگاران و منتقدان دربار پهلوی، آن هم به شیوه های گوناگونی اعم از سوزاندن، دوختن دهان و قتل در دفتر کار و روش های مختلف دیگر.

فرمانداری شهرضا

گزارش تصویری / جلسه کارگروه اشتغال

این جلسه باحضورمدیران ادارات وبانک ها برگزارگردید.رونداصلی این جلسه مبنی برراهکارهای درست وصحیح اجرایی بود.

فرمانداری شهرضا

گزارش تصویری / جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرشتان شهرضا

جلسه ی شورای پدافندغیرعامل بامدیران ارشدادارات وکارخانجات صنعتی و…برگزارگردید.
رونداصلی جلسه برای راهکارهای درست وصحیح برای ایجاد پیشگیری حوادث بود.همچنین دراین جلسه ازوظایف اصلی هردستگاه وگروه بحث آموزش و فرهنگ سازی معرفی شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی