مسابقات چند جانبه نینجا رنجر

شهرضا طلایه دار در مسابقات چند جانبه نینجا رنجر

به همت مسئولین ورزش شهرستان شهرضا و بالا بودن سطح استعداد جوانان شهرضا در مسابقات رزمی نینجا رنجر، شهرضا سهمی چشم گیر و بالایی در این عرصه پیدا کرده است . مصاحبه زیر با محمد رضا مناقبی رئیس مسابقات چند جانبه نینجا رنجر می باشد که در خصوص کیفیت و نحوه ی برگزاری این مسابقات توضیحاتی ارائه می دهند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی