سرپرست ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرضا معرفی شد

محمدرضا رحمتی برای یک سال، به عنوان سرپرست ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان شهرضا برگزیده شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی