امام جمعه شهرضا:

هیچ کس بانوان را مجبور به رعایت حجاب نکرده است/حجاب جزء اصول اعتقادی مسلمانان است

امام جمعه شهرضا گفت: هیچ کس بانوان را به رعایت حجاب اجبار نکرده است رعایت حجاب جزء اصول اعتقادی مسلمانان است که هر فردی خود را ملزم به رعایت آن می داند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی