رئیس دانشگاه آزاد شهرضا خبرداد؛

افتخارآفرینی دانشگاه شهرضا در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه های آزاد استان اصفهان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، گفت: دانشگاه آزاد شهرضا توانست در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان چهارعنوان افتخار پژوهشی در فعالیت های مختلف کسب کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی