رئیس اداره هواشناسی شهرضا:

میزان بارش ۲۴ساعت گذشته شهرضا به ۹.۸ میلی متر رسید/ کاهش ۷۴ درصدی بارش ها نسبت به میانگین بلند مدت

رئیس اداره هواشناسی شهرضا با بیان این که میزان بارش ۲۴ ساعت گذشته شهرضا به ۹.۸ میلی متر رسید، گفت: این میزان بارش ۵۹ درصد نسبت به سال گذشته و ۷۴ درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش نشان می دهد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی