امام جمعه شهرضا:

اسراییل از تفرقه مسلمانان استفاده کرده است/وحدت درمان دردهای جهان اسلام است

امام جمعه شهرضا گفت: اسراییل از تفرقه‌ای که در میان مسلمان وجود دارد استفاده کرده و طرح انتقال پایتخت خود را مطرح کرده است، در چنین شرایطی وحدت درمان دردهایی از این نوع است که جهان اسلام با آن مواجه است.

آخرین اخبار