رییس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرضا خبر داد:

آبرسانی سیار به ۵ روستای شهرضا/ آغاز پروژه کف شکنی چاه شماره دو روستای امین آباد

قاسمی، رییس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرضا گفت: عملیات آبرسانی سیار به ۵ روستای امین آباد، مهیار، هوک، محمدیه و ماران ادامه دارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی