معاون جهادکشاورزی شهرضا تأکید کرد:

ضرورت توجه بیشتر به ایمنی حریم قناتهای حاشیه شهر

نادری، معاون جهادکشاورزی شهرضا گفت: برای ایمنی قنوات باید حاشیه منازل مسکونی در اولویت قرار گیرد، در حال حاضر پُشته‌های قنوات مشکلاتی را ایجاد کرده که باید با نظر کارشناسی برطرف شود.

مسئول تاکسیرانی شهرداری شهرضا خبر داد:

ساماندهی سرویس مدارس در شهرضا

جاوری، مسئول تاکسیرانی شهرداری شهرضا گفت: طرح ساماندهی سرویس مدارس شهرضا در قالب تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت انجام شد.

شهردار شهرضا:

شهرداری خود را موظف به ارائه خدمات بهینه به کودکان می‌داند

جافری، شهردار شهرضا گفت :شهرداری به عنوان مدیر حوزه خدمات شهری خود را موظف به ارائه خدمات بهینه به کودکان می‌داند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی