اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی شهرضا انتخاب شدند

۵ نفر از اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شهرضا انتخاب شدند.

مظلومیت ادبیات فارسی از کوتاهی ماست/دانش‌آموختگانی که از نگارش یک نامه ساده اداری هم عاجز هستند

متأسفانه بی توجهی به زبان و ادبیات فارسی به اندازه‌ای زیاد شده که بیم آن می‌رود تا سالهای آینده مردمان این سرزمین شمار زیادی از واژگان پارسی را به درستی نشناسند یا معنای آنها را ندانند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرضا:

اجتماعی کردن، بهترین راهکار موفق در مبارزه با مواد مخدر

انصاریپور، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرضا گفت: بهترین و موفق‌ترین راهکار مبارزه با معضل مصرف مواد مخدر، اجتماعی کردن مبارزه با ان است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی