شهردار شهرضا مطرح کرد؛

هدف ما از آسفالت معابر ارائه خدمات مناسب در فصل مناسب است/بهانه جویان به فکر مسائل بهتری باشند

جافری گفت: فصل مناسب برای آسفالت معابر نیمه اول سال است که مراحل انتشار آگهی آن از اردیبهشت ماه آغاز ولی به علت فرا رسیدن ایام انتخابات به بعد از این زمان موکول شد، از سوی دیگر اگر هدف از این کار بهره برداری انتخاباتی بود، قبل از ایام انتخابات انجام می‌شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی