امام جمعه شهرضا مطرح کرد:

عربستان سعودی محور شرارت در منطقه است

حجت الاسلام یعقوبی گفت: همه تلاشهای خصمانه آمریکا و متحدانش در منطقه نظیر عربستان که محور شرارت است، در عراق و سوریه شکست خورده است و هر روز شاهد تنگتر شدن حلقه محاصره داعش و نروهای ترویستی داعش که دست پرورده آنها بوده اند هستیم.

فرماندار شهرضا مطرح کرد؛

مهمترین گام در راستای مبارزه با اعتیاد فرهنگ‌سازی صحیح است

گلابی گفت: مهمترین گام در راستای مبارزه با معضل اعتیاد در جامعه فرهنگسازی صحیح و ارائه آموزشهای جامعه به افراد است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی