معاون فرهنگ، آموزشی و پژوهشی بنیاد مهدی موعود(عج):

انقلاب اسلامی ثمره تلاش یکی از اولیای خدا برای استقرار جامعه توحیدی بود

کفیل گفت: انقلاب اسلامی ثمره درک یک فقیه از دعایی بود که در آن از خداوند خواسته می‌شد زمینه فراهم کند که همه افراد جامعه موحد و زمینه ذکر و نماز و دعا برای آنها فراهم باشد.

امام جمعه شهرضا:

سالها باید بگذرد تا عظمت وجودی امام خمینی بر همگان ثابت شود

یعقوبی گفت: انقلاب اسلامی یکی از ثمرات وجودی امام راحل (ره) بود که دنیا را متحول کرد، سالها باید بگذرد تا عظمت وجودی ایشان بر همگان ثابت و جهانیان با ابعاد مختلف خدمات ایشان آشنا شوند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی