شهرضانیوز گزارش می‌دهد

کاهش ۶۰ درصدی منابع آب زیرزمینی شهرضا در ۱۰ سال گذشته

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شهرضا مطرح شد که از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ منایع آب زیرزمینی شهرضا کاهش ۶۰ درصدی داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا:

۲۲ پروژه در بخش‌های مختلف کشاورزی در شهرضا به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: امسال تعداد ۲۲ پروژه در بخش‌های مختلف زیربنایی، امور دام و باغبانی در دهه فجر در شهرضا به بهره‌برداری می‌رسد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی