رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

۴۰ درصد از جمعیت شهرضا در طرح ایراپن ارزیابی شدند/ شهروندان شهرضا صاحب پرونده الکترونیک سلامت می‌شوند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: ۴۲ درصد از جمعیت هدف در شهرستان شهرضا در طرح ایراپن ارزیابی شدند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی