رئیس امور دام جهاد كشاورزي شهرضا:

برخورد با مرغداری‌های بدون مجوز جوجه‌ریزی در شهرضا تشدید می‌شود

رئیس اداره امور دام جهاد کشاورزی شهرضا با اشاره به آنفلوانزای پرندگان، گفت: در صورت مشاهده واحدهای فعالی که بدون مجوز اقدام به جوجه‌ریزی به هر شکل کنند و یا اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز کنند، برخورد قانونی می‌شود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

خشکسالی و مهاجرت از عوامل نرخ رشد بیکاری در شهرضاست

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بیکاری استان ۱۷ درصد و نرخ بیکاری شهرستان شهرضا ۱۴٫۲ درصد است که ۳ درصد از میانگین استانی پایین‌تر است، خشکسالی و مهاجرت از عوامل نرخ رشد بیکاری در شهرستان است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی