رئیس اداره زکات استان اصفهان:

ضرورت فرهنگ‌سازی و پرداخت زکات واجب و مستحب در جامعه

رئیس اداره زکات استان اصفهان گفت: باید در راستای فرهنگ‌سازی و پرداخت زکات واجب و مستحب در جامعه اقدام شود.

رئیس کمیته امداد شهرضا خبر داد

دریافت بیش از ۳۲۰ میلیون تومان زکات در ۹ ماهه سال در شهرضا

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرضا گفت: میزان جذب زکات در ۹ ماهه نخست امسال در شهرستان ۳۲۳ میلیون تومان بوده است.

فرماندار شهرضا:

 کاهش میزان بارش‌های جوی در شهرضا، سبب کاهش پرداخت زکات شده است

فرماندار شهرضا گفت: کاهش میزان بارش‌های جوی در استان به ویژه در مناطق جنوبی سبب بروز مشکلاتی در معیشت کشاورزان شده که یکی از نتایج آن، کاهش میزان زکات پرداختی بوده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی