شهرضانیوز گزارش می‌دهد

برخورد با متخلفان حفر چاه‌های غیرمجاز در شهرضا تشدید می‌شود

به منظور حراست از منابع و سفره‌های زیرزمینی آب موجود در شهرستان شهرضا با متخلفان حفر چاه‌ای غیرمجاز به شدت برخورد می‌شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی