رئیس حوزه علمیه معصومیه(س) شهرضا:

دشمنان جامعه اسلامی به دنبال ترویج ابتذال در محیط خانواده هستند

رئیس حوزه علمیه معصومیه(س) شهرضا گفت: اینکه دشمنان جامعه اسلامی به دنبال ترویج ابتذال در محیط خانواده از طریق به انحراف کشاندن زنان هستند.

فرماندار شهرضا:

ورزشگاه ویژه بانوان در شهرستان شهرضا ساخته می‌شود

فرماندار شهرضا گفت: به دنبال ساخت ورزشگاه ویژه بانوان در شهرستان هستیم اما لازم است بانوان شهرضایی نیز با همفکری خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی