فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا:

۲ میلیارد ریال اسباب بازی قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف تعداد ۲۱۲کارتن انواع اسباب بازی های قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال خبر داد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی