رئیس اتاق اصناف شهرضا:

مردم سهامدار شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرضا می‌شوند

رئیس اتاق اصناف شهرضا گفت: به زودی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرضا تأسیس می‌شود و نیم درصد از جمعیت مردم شهرضا می‌توانند مؤسس این شرکت باشند.

رئیس شورای شهر:

بازارچه‌های محلی در راستای کاهش ترافیک در مرکز شهر شهرضا ایجاد می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا گفت: ایجاد بازارچه‌های محلی در نقاط مختلف شهر در راستای کاهش ترافیک و تردد در مرکز شهر شهرضا در دستورکار شورای اسلامی شهر شهرضا است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی