عید غدیر خم

گزارش تصویر / برپایی جشن به مناسبت عیدغدیرخم در سطح شهر

برپایی جشن به مناسبت عیدغدیرخم در سطح شهر

نماز جمائت مدرسه القرآن در وسط میدان

تنها مساجد را مختص به نماز ندانیم!

آقای گلزاری بانی و موسس مدرسه القرآن شهرضا و جمعی از شاگردان ایشان در میدان پیروزی درحال خواندن نماز مغرب و عشاء به شرح تصویر و مصاحبه با ایشان

آخرین اخبار

تقویم شمسی