شهرضا نیوز

تصویر اولین ماشین پلیس در ایران

کدخبر: 66133
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ در ساعت ۲۰:۰۰

پلیس

منبع: آفتاب