شهرضا نیوز

شعر / بیا و شهرضا را نیک بنگر

کدخبر: 64702
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ در ساعت ۲۰:۰۲

بیا در شهرضا ای مرد هشیار
که افکارت شود از خواب بیدار

در این نصف جهان شهریست مشهور
ز فضل و دانش و دُرهای شهوار

اگر روزی به رأی العین بینی
نمایی اعتراف این نقل و گفتار

دگر مردان پر کار و سلحشور
زنانی مؤمن و هوشیار و دین دار

هنرمندند و با فرهنگ و دانا
برای همسران خود فداکار

هنر هایش بود از فرش تا عرش
کند صادر ز ایران فرش بسیار

سرامیک و انار و باغ انگور
از این شهر است کن تمجید بسیار

چه شهری با صفا و با فضیلت
ز جمع صالحین مردان و ابرار

چه شهری اندر این استان زَر خیز
در آن گنجینه های فضل بسیار

حکیم و فیلسوف و شاعرانی
از این یونانچه گردیده پدیدار

بود بر اصفهان همچون نگینی
ز علم و دانش و مردان هشیار

بیا و شهرضا را نیک بنگر
شوی واقف تو بر این صدق گفتار

شهیدان عرشیان این دیارند
حکیم و فیلسوفانند بسیار

(رهائی) گشته از این حیطه ی خاک
کشیده پر به عرش از بهر دیدار

اثر طبع استاد حاج علی محمد رهائی شهرضائی