سرویس: جامع ۱۴:۲۸ - شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

وزیر دولت نهم: احمدی نژاد جوری دروغ می گفت که …/روحانی چگونه می‌تواند چیزهایی که احمدی‌نژاد بر باد داد، را باز گرداند!

وزیر رفاه دولت اول احمدی نژاد به نامه نیوز گفت:احمدی نژاد دروغ می‌گفت و … و در ادامه یکی از بهانه های اصلی برای عدم اعتماد به دولت جدید همان فساد ۳ هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل شکل گرفت و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.

پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت اول احمدی نژاد به نامه نیوز گفت:

*… احمدی نژاد دروغ می‌گفت. مثلا با من ظهر جلسه داشت و صحبت می‌کرد و شب در جای دیگری می‌گفت از صبح در اصفهان بودم. بعد طوری حرف می‌زد و توضیح می‌داد که حتی من هم قانع می‌شدم و با خود می‌گفتم که نکند حتما روز گذشته پیش ایشان بودم.

*احمدی‌نژاد همیشه می‌گفت من برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری پولی خرج نکردم. در یکی از جلسات دولت گفت من فقط دو تا تراول پنجاه تومانی خرج کردم؛ اما  آقای مددی(رئیس تامین اجتماعی) یکبار به خود من گفت من خانه‎ام را فروختم و برای تبلیغات ایشان هزینه کردم.

*آقای احمدی‌نژاد اصلا علم ، فهم و سواد مدیریت ندارد. نمی‌دانست در جایگاه یک رئیس جمهور چگونه باید رفتار کند. تعاملات مدیریت را نمی‌دانست. مثلا یکبار در جلسه دولت گفت سیستم بانکی که کاری ندارد، دریافت و پرداخت است دیگر. گفتیم پس تحصیلات PhD چیست که برای سیستم بانکداری می‌گذراند. گفت نه بابا. اینها چیزی نیست.

*من قبل از مناظره معروف مهندس موسوی و احمدی‌نژاد برای دوستان نوشتم که دو موضوع را در مناظره‌ها توجه داشته باشید. یک آقای احمدی نژاد دروغ می‌گوید و دو اینکه حریم نگه نمی‌دارد. در آن صحنه که احمدی‌نژاد عکس خانم رهنورد را در دست گرفت، آقای موسوی باید از صندلی بلند می‌شد و می‌گفت: مگر تو رئیس جمهور نبودی، مگر این ۴ سال این اطلاعات را نداشتی. چرا تا الان چیزی نگفتی. تو خیانت کردی.با احمدی نژاد باید اینگونه برخورد می‌شد. موسوی ماخوذ به حیا بود. با ادبیات خودش باید با او صحبت می کرد.

روحانی چگونه می‌تواند چیزهایی که احمدی‌نژاد بر باد داد، را باز گرداند!

بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم ترین اقدام دولت باید بازگرداندن اعتماد از درست رفته مردم به دولت باشد؛ چراکه بسیاری از مشکلات از این معبر حل خواهد شد. احمد نقیب زاده در این باره گفته فساد مالی دوره قبل عامل بی‌اعتمادی به دولت شد و اولین کاری که دولت باید انجام دهد؛ تقویت نظام اداری کشور است؛ چرا که نظام اداری کارآمد و به روز میزان ابتلا به فساد را کم می‌کند و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

این استاد دانشگاه دومین کاری که دولت باید انجام دهد را تقویت و سالم‌سازی دستگاه‌های نظارتی عنوان کرده و سومین کاری که به بازگشت اعتماد عمومی کمک می‌کند شفاف‌سازی در عملکرد اقتصادی دولت دانسته است.

چه عواملی موجب خدشه دار شدن اعتماد مردم به دولت شده است؟ دولت چگونه می تواند این اعتماد از دست رفته را احیاء کند؟

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «من معتقدم مردم در حوزه سیاسی نسبت به حوزه اقتصادی اعتماد بیشتری به دولت مردان دارند. دلایل بی اعتمادی مردم به دولت در حوزه اقتصاد تاریخی است که در طول تاریخ مناسبات میان مردم و دولت شکل گرفته است.»

وی ادامه داد: «مردم به صورت روز افزون مشاهده می کنند که زندگی اقتصادی آنها منجر به امنیت ذهنی و اقتصادی نمی شود. در خیلی از موارد شاخص های معیشتی زندگی مردم حتی ارتقا پیدا کرده و خیلی از نیازهای مردم از حوزه معیشتی به حوزه های دیگر منتقل شده اما هنوز امنیت ذهنی و اقتصادی نزد مردم وجود ندارد و مردم احساس می کنند سرنوشت محتوم برنامه های اقتصادی دولت شکست است.»

وی افزود: «دوم عملی نشدن شعارهای اقتصادی دولت مردان در طول تاریخ است که بیشتر در زمان انتخابات ارائه می شود اما بعدا عملی نمی شود. لذا یکی از نقدهای مردم در همین حوزه است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «موضوع سوم عدم اعتماد مردم به بوروکراسی دولتی در حوزه اقتصاد است. این بوروکراسی هم در مدیریت اقتصادی و هم در سلامت اقتصادی اهمیت دارد.»

وی ادامه داد: «ملموس ترین اثر آن در حوزه سلامت اقتصادی این است که مردم انتقاد می کنند که چرا با افرادی که فساد سه هزار میلیارد تومانی را شکل دادند برخورد نمی شود اما آنها باید از یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی خود بگذرند و لذا چنن نتیجه گیری می کنند که اگر از دریافت یارانه انصراف دهند این یارانه نصیب رانت جویان خواهد شد.»

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: «فسادهای مستقیم و غیرمستقیم مالی در کشور یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به دولت است. به طور مثال از دهه ۷۰ که خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت این سیاست تبدیل به یک رانت در کشور شد و طبقات جدید اقتصادی در کشور شکل گرفت که نشان دهنده نابرابری در کشور بود.»

وی ادامه داد: «دولت قبل بیش از همه شعار مقابله با رانت و فساد را ارائه کرد و ادعاهای زیادی مطرح نمود اما هیچکدام از این ادعاها منجر به صدور حکم نشد؛ بلکه حتی شاخص های عملی همچون همان فساد ۳ هزار میلیاردی مشخص شد که از بدنه دولت خارج شد.»

وی افزود: «لذا یکی از بهانه های اصلی برای عدم اعتماد به دولت جدید همین فسادی است که در دولت قبل شکل گرفت و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.»

فلاحت پیشه گفت: «دلیل چهارم عدم اعتماد مردم به دولت در حوزه اقتصاد این است که تاکنون چنین جراحی مستقیمی در کشور صورت نگرفته که به یکباره بخشی از حقوقی که حق ملموس مردم است از آنها سلب شود و بلافاصله تبدیل به شاخص های رفاه شود.»

وی افزود: «به عبارت دیگر از گذشته دولت ها شاخص های رفاهی را به عنوان بخشی از اقدامات توسعه ای خود ارائه می دادند و این اولین بار است که قرار است مردم از دریافت یارانه انصراف دهند تا رفاه برای آنها ایجاد شود.»

فلاحت پیشه درباره اقداماتی که دولت می تواند برای احیای اعتماد از دست رفته مردم به دولت انجام دهد گفت: «مهم ترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد این است که همان درآمد محدودی که از انصراف برخی از مردم از دریافت یارانه بدست می آید را به طور مستقیم در زمینه رفاه عمومی هزینه کند.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت به هیچ وجه نباید به صورت پوپولیستی عمل کند و باید یارانه کسانی که استحقاق دریافت یارانه ندارند را صرف رفاه عمومی کند.»

وی افزود: «بدترین برخورد برای احیای اعتماد مردم دادن شعارهای جدید است. من معتقدم دولت باید به جای ارائه شعارهای جدید وارد فاز عملی شود و برای مردم در عمل نشان دهد که چطور می تواند بخشی از حوزه توزیعی درآمدها و ثروت ها در کشور را منتقل به حوزه مدیریتی کند و رفاه را برای جامعه ایجاد نماید.»

این استاد دانشگاه گفت: «اقدام دیگر اینکه دولت حتما باید برای جمع آوری نقدینگی ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی در کشور برنامه داشته باشد. این میزان نقدینگی برابر با حدود ۵۷ سال عملکرد عمرانی در کشور است. به هر حال جمع آوری نقدینگی به معنای طراحی ساز و کاری است که اعتماد مردم را جلب کند تا بلافاصله بخشی از این نقدینگی صرف توسعه اقتصادی کشور شود.»

وی ادامه داد: «اقدام سوم ایجاد نوعی همسویی و همکاری بین قوای مختلف در کشور برای پیشبرد برنامه هدفمندی یارانه ها است. دولت باید تلاش کند در آستانه انتخابات آینده مجلس موضوع اقتصاد تبدیل به یک موضوع پوپولیستی و شعاری جدید نشود.»

وی افزود: «انجام این عمل باعث می شود عده ای سود سیاسی خود را در آتش زدن منابع ملی کشور ببینند؛ کما اینکه در گذشته هم شاهد این رویکرد بودیم. لذا دولت باید در همکاری با قوای دیگر به ویژه مجلس سامانی را شکل دهد که شاهد چنین اتفاقی نباشیم.»

فلاحت پیشه در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر من در حال حاضر اعتماد سیاسی نسبت به دولت مناسب است و از این رو دولت باید بتواند این اعتماد را به حوزه اقتصادی منتقل کند و برنامه های خود در این بخش را پیش ببرد.»

همچنین بخوانید:

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.