سرویس: اخبار شهرضا ۱۹:۰۴ - سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

خواندنی| پایان خنده های سبز فلسطین

کودکان سر بر زانوان مادرانشان گذاشته و خوابی عمیق و سراسر آرامش مهمان چشمانشان گشته بود. مادرو پدر فنجان به دست درحال گفت وگو بودند و صدای خنده هایشان به آسمان بلند بود! خانه هایی آرام و صمیمی که روزگاری خوش را سپری میکردند.

کودکان سر بر زانوان مادرانشان گذاشته و خوابی عمیق و سراسر آرامش مهمان چشمانشان گشته بود. مادرو پدر فنجان به دست درحال گفت وگو بودندو صدای خنده هایشان به آسمان بلند بود! خانه هایی آرام و صمیمی که روزگاری خوش را سپری میکردند.
اما به ناگاه… صدایی به گوش رسید! خنده از لب مردم پرکشید. بی مهابا و بی هیچ وقفه ای بارانی از آتش برشهر می بارید. چه کسانی بودند؟ خدا میدانست! آن شب برای خیلی از خانواده ها آخرین شب باهم بودن تمام شد!
شبی سراسر درد و دلواپسی که ادامه دار شد! خبررسید مردمانی با نام و نشان اسرائیل آمده اند تا بیت المقدس را از فلسطینیان بگیرند. هدف و آرمانشان این بود که سریعتراز آنچه جهانیان فکرش را میکنند مردم آن کشور را از سرزمین مادریشان بیرون بیاندازند اما زهی خیال باطل! سالهاست که مردم شجاع و مقاوم فلسطین ایستاده اند، سلاحی جز سنگ وچوب نداشتند اما ماندند و جنگیدند!
درواقع تنها فلسطین درگیر این جنگ نبود! جهانیان فریادبرآوردند که این کشور چرا و به چه حقی آتش در دامان مردم فلسطین بیاندازد!؟
کشوری که با کسب حکمی از آمریکا و طرفدارانش برپاشد، کشوری جعلی و دروغین که برای نابودی مسلمانان روی کارآمد. کشوری که ادعای قدرت دارد اما در جنگ های کوچک و بزرگ مغلوب سنگ و تیروکمان کودکان گشت!
این کشور نابودشدنی است؛ چراکه مردم جهان خواستار برقراری صلح وآرامش چه درفلسطین و چه درجای جای دنیا هستند. نابود می شود؛ چراکه سرزمین زیتون متعلق به فلسطینیان است نه شهرک نشینان اسرائیلی!
خواسته جهانی است خاموشی مردمی که دست نشانده ظالمان و بیدادگران اند. خواسته جهانی داشتن دنیایی باروزهای روشن و شبهای تاریک است نه روزهای تیره و تار و شب های روشن از منورهای جنگی.
حق کودکان خوابی آرام درآغوش پدر و مادراست نه چشمانی نیمه باز و پناه بردن به خرابه هایی که یادآور خانواده ایست که نیستند!
آری!
اسرائیل باید بداند که عمرش رو به پایان است ورفتنش صددرصد تضمین شده! پس باید مراقب نامه اعمال خود باشدکه مبادا سیاه تر از این شود.
ما آماده جشن نابودی اسرائیل هستیم!

 

نویسنده: فاطمه السادات فاطمی/

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.