سرویس: اخبار شهرضا ۱۴:۱۳ - چهارشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۸

خبر| اطلاعیه اداره جهاد کشاورزی شهرضا به ایثارگران جهاد سازندگی

اداره جهاد و کشاورزی شهرستان شهرضا خطاب به ایثارگران اداره جهاد و کشاورزی اطلاعیه ای را ارسال کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهرضا نیوز؛ اطلاعیه اداره جهاد و کشاورزی شهرستان شهرضا به ایثارگران اداره جهاد و کشاورزی به شرح زیر است:

به اطلاع آن دسته از عزیزانی که از طریق جهاد سازندگی سابق به مناطق جنگی و جبهه اعزام شده اند می رساند جهت تکمیل بانک اطلاعاتی ایثارگران در سامانه مربوطه، در اسرع وقت با در دست داشتن مدارک شناسایی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا واقع در بلوار مدرس جنب پارک معلم مراجعه نمایند.

امور اداری جهاد کشاورزی شهرضا

اسامی افراد به شرح زیر است:

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر
۱ سید شهاب آب برین سیدجلال
۲ مهدی ابراهیمی سیف اله
۳ محمدعلی ابولحسنی رمضان
۴ عبدالرحیم اخوان محمدعلی
۵ بهزاد آریا نژاد ابراهیم
۶ علیرضا آزادی احمد
۷ عبدالعلی اسدی غلامعلی
۸ فرود اسکندری فریبرز
۹ مرتضی اسلامی محمدقاسم
۱۰ صفدر افتاده نصراله
۱۱ عبدالرضا آقاخانی منوچهر
۱۲ امراله آقایی کیومرث
۱۳ رحمت اله امیری علی
۱۴ علی امیری یحیی
۱۵ فضل اله امیری سیف اله
۱۶ محمود امیری یداله
۱۷ محمدرضا انصاری علی محمد
۱۸ محمدباقر انصاری اسفه علی اکبر
۱۹ مسعود اوژنگ محمد
۲۰ نعمت اله ایمان پور اسداله
۲۱ فضل اله باباربیع حسن
۲۲ محمدکریم باباربیع حسن
۲۳ حشمت بابائی برزو
۲۴ حسن بابائی حاجی خان
۲۵ علیرضا بابائی عبدالرحمن
۲۶ اصغر برومند غلامحسین
۲۷ غلامحسین بگی شهرضا علی
۲۸ منصور بهرامی حسن
۲۹ احمدرضا بهاری مهدی
۳۰ کرم اله بهره من یوسف
۳۱ برقعلی بهره من غضنفر
۳۲ علیرضا بهی اسماعیل
۳۳ قدرت اله بیاتی صدراله
۳۴ محمدرضا پاریاو اسماعیل
۳۵ عبدالرسول پناهنده اکبر
۳۶ حمیدرضا تاکی قربانعلی
۳۷ حمیدرضا تقوی میرزا محمدعلی
۳۸ عبدالرسول توانگر محمدحسین
۳۹ محمدحسین تیموری علی اکبر
۴۰ محمدعلی جانقربان اصغر
۴۱ محمدرضا جمالی نوراله
۴۲ مصطفی جهانمردی مرتضی
۴۳ عبدالامیر حمیداوی عبدالکاظم
۴۴ محمد حیدرپور عباس
۴۵ مرتضی حیدرپور یداله
۴۶ سهراب حیدری تقی
۴۷ قدرت اله خاکسار جلالی عباسعلی
۴۸ حجت اله خدام محمدحسن
۴۹ محمد خسروی رضا
۵۰ علی خشت آقاجان
۵۱ اتابک خودرانی غلامرضا
۵۲ احمد خیر علی
۵۳ بهادر دذوری سلطانعلی
۵۴ حمیدرضا درخشانی عطااله
۵۵ نصراله دلروز لطف اله
۵۶ محمدعلی رازمی محمدحسن
۵۷ عبدالحسین رسمتی حسین
۵۸ محمدرضا رستمی حسین
۵۹ منصور رستمی علی
۶۰ سید محمدعلی رضائی جلیل
۶۱ احمدرضا رضایی مرتضی
۶۲ امان اله رضایی جمشید
۶۳ جمشید رضایی قربانعلی
۶۴ حمیدرضا رضایی محمدعلی
۶۵ محمد رضائیه رضاقلی
۶۶ قدرت اله رفیعی اسداله
۶۷ حبیب اله رهایی عبدالرسول
۶۸ حبیب اله رمضانی محمدحسین
۶۹ بهروز رهنمایی یحیی
۷۰ علیرضا روح الهی علی اکبر
۷۱ محمدرضا زمان عبدالرسول
۷۲ جعفر سالک علی
۷۳ ذبیح اله سالک حسن
۷۴ ابوالقاسم سبزواری حسین
۷۵ فریدون برهان سهراب
۷۶ امر اله سلطانی جمشید
۷۷ بهروز سلیمانی ذوالفقار
۷۸ پرویز شاکری حسین
۷۹ محمدعلی شاهچراغی اکبر
۸۰ ابراهیم شاهمرادی آقاجان
۸۱ رمضان شبانی حسن
۸۲ ایرج شجاعی منصور
۸۳ نصراله شجاعی فرامرز
۸۴ اصغر شکوهی مهدی
۸۵ محمود شمسایی خلیل اله
۸۶ محمدرضا صابری مرتضی
۸۷ محمدعلی صالح پور حیدر
۸۸ مسیح اله صالح پور عبدالرسول
۸۹ اسکندر صالحی قنبر
۹۰ حیدرعلی صالحی علی
۹۱ گودرز صالحی جمعه
۹۲ احمدرضا صانعی ایرج
۹۳ حبیب اله صانعی بهرام
۹۴ محمدحسن صدری سیف اله
۹۵ علیرضا صفری مظفر
۹۶ کرامت اله طاهری حسن
۹۷ حیدرعلی طاهری حسین
۹۸ سهراب طاهری عبدالرحیم
۹۹ احمد طاووسی حسینعلی
۱۰۰ نعمت اله طبیبیان حسین
۱۰۱ سیدحمیدرضا طبیبیان میرزا آقا
۱۰۲ غلامحسین ظهرابی مرادقلی
۱۰۳ محمدرضا عابدی حسن
۱۰۴ علی عباسپور حسین
۱۰۵ امراله عباسعلیان عباسقلی
۱۰۶ احمد عظیمی اسماعیل
۱۰۷ حمیدرضا غبیشادی کاظم
۱۰۸ حسین غلامی عباس
۱۰۹ هوشنگ غلامی عباس
۱۱۰ علی جان فجری حسین
۱۱۱ حمیدرضا فخری جعفر
۱۱۲ حبیب اله فرح آبادی ابراهیم
۱۱۳ حبیب اله فرمانی حسین
۱۱۴ رحمت اله قادری علی اکبر
۱۱۵ محمدجان فجری حسین
۱۱۶ محمد قرخلو نره ای سرافراز
۱۱۷ فرج اله قره خانی سیف اله
۱۱۸ سهراب قره داقلی الیاس
۱۱۹ سهراب قهرمان موسی
۱۲۰ اکبر کاظم پور حسین
۱۲۱ علیرضا کاظم پور تمراس
۱۲۲ محسن کاظم پور ابراهیم
۱۲۳ رحمت اله کاظمی رمضان
۱۲۴ ناصر کاظمی عوض
۱۲۵ سعید کاکائی علی
۱۲۶ مهدی کامیابی عباسعلی
۱۲۷ محمدرضا کاووسی یداله
۱۲۸ عبدالرسول کاویانی عزیزاله
۱۲۹ حسن کدخدائی عباس
۱۳۰ محمدرضا کریمیان امراله
۱۳۱ علیرضا کسائی فیروز
۱۳۲ مختار کشور شهرضا غلامعلی
۱۳۳ دزیر کیانی کریم
۱۳۴ محمدحسن گیوی محمود
۱۳۵ حبیب مجدم شیری
۱۳۶ علی اکبر محمدرضائی یداله
۱۳۷ محمد محمدی احمد
۱۳۸ محمد محمدی حسین
۱۳۹ علی اکبر محمودی حسین
۱۴۰ محمدحسین محمودی اسماعیل
۱۴۱ جمشید مرادخانی سلیمان
۱۴۲ قربانعلی مرادخانی عباسعلی
۱۴۳ سیدمحمد مصباح سیداسداله
۱۴۴ سیدنوراله مصباح سیداسداله
۱۴۵ مهدی مصطفوی مصطفی
۱۴۶ احمد مطهری عباسعلی
۱۴۷ باقر مطهری کریم
۱۴۸ محمدعلی معزی عبدالخالق
۱۴۹ احمد مکارمی حسن
۱۵۰ احمدرضا ملکیان محمداسماعیل
۱۵۱ عبدالحسین ملکیان عبدالغفار
۱۵۲ عزیزاله ممتاز حبیب اله
۱۵۳ سیدموسی موسوی ابوالحسن
۱۵۴ محمدرضا مولائی یداله
۱۵۵ رمضانعلی مومینان عوض
۱۵۶ عبدالرضا مومینان عوضعلی
۱۵۷ فرخ میرزائی محمدعلی
۱۵۸ کاووس میرزائی بهرام
۱۵۹ سیدحسام میرطالب سیداسداله
۱۶۰ سیدحسن میرمحمدی عبدالکریم
۱۶۱ حسین ناطقی فریدون
۱۶۲ محمدرضا ناطقی علی اکبر
۱۶۳ ابراهیم ناطقی اسماعیل
۱۶۴ محمد نامداری امراله
۱۶۵ بهلول نره ای عطا اله
۱۶۶ ملیتار نر ای دولت یار
۱۶۷ عبدالجواد نصیری علی
۱۶۸ بهروز نره ای محمد
۱۶۹ محسن نقاش حسن
۱۷۰ یوسف نوابی عبدالرضا
۱۷۱ عیسی نوری آقاجان
۱۷۲ خسرو واعظی رضا
۱۷۳ فاروق وجدانی محمدجواد
۱۷۴ شهرام وزیران حسین
۱۷۵ صفدر وزیری قربان
۱۷۶ عماد وزیریان فرامرز
۱۷۷ قدرت اله یعقوبی صفرعلی
۱۷۸ اروجعلی یلمه پنجعلی
۱۷۹ جواد یوسفی علی
۱۸۰ حشمت اله واثقی رحمت اله
پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.