سرویس: اجتماعی ۱۰:۵۷ - یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

انقلاب یک انقلاب

تلالو فروغ شمس از پنجره ی امید گویای آویختن مدال پیروزی بر گردن سرزمین سربلندمان، ایرانِ با افتخاراست که مردم میهن رامفتخر کرده تا تاجِ کامیابی انقلاب را بر سر نهند . ثمره ی سالها مجاهدت ملت با اراده و پارسایی است که به این سپیده دم چشمِ امید داشته اند . حال زمانش رسیده که بار دیگر آزادی ، آزادگی و آزادمنشی را تجربه کنیم .

انقلاب

       تلالو فروغ شمس از پنجره ی امید گویای آویختن مدال پیروزی بر گردن سرزمین سربلندمان، ایرانِ با افتخاراست که مردم میهن رامفتخر کرده تا تاجِ کامیابی انقلاب را بر سر نهند . ثمره ی سالها مجاهدت ملت با اراده و پارسایی است که به این سپیده دم چشمِ امید داشته اند . حال زمانش رسیده که بار دیگر آزادی ، آزادگی و آزادمنشی را تجربه کنیم .

سدِ بزرگ راهِ موفقیت باز شده و جوانان با استعداد و خوش قریحه می توانند ، اقتدار و ایستادگی را جاری کنند تا با جوش و خروش بررخِ جهانیان بکشانند .

دهه ی فجر فجرسحرگاه انقلاب و انقلابیون و آغاز سال هجری ایرانی ست. بانگ «الله واکبر» ما هرساله به گوش عالم می رسد تا دو فعل «خواستن و توانستن» برایشان زمزمه وار صرف شود . عجیب نیست که تمام سفیران و گزارشگران داخی و خارجی به شگفتی واداشته شوند زیرا تاریخ بشری همواره شاهد سعادت و خجستگی دیار کهن مان در تمام وقایع سخت بوده و ثابت  کرده با اندکی صبر حق، پیروز میدان ستیز ونبرد با اهریمنان خواهد شد .

اینک فریضه و تکلیف مومنان نهضت انقلاب همتی استوار تر می طلبد تا شور و شعف اهداف یلان شیردل  چهل سال گذشته را بدون کم وکاست حفظ کند و براین اساس آینده را بنا نهاده وآیندگان را دانش آموخته ی صراط مستقیم دین کنند و همگان را عاجزانه نظاره گر نفوس پر از شور ساخته و مقهور خود کنند.

نویسنده : مژده یار علی

همچنین بخوانید:

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.