سرویس: غیرتولیدی » دریافتی ۰۰:۱۳ - چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

روایتی استوار از ایرانی فدرتمند

ما به سوی میدان جنگ پرواز می کنیم.

میدان نبرد برای مردانی که رسالت فکری و بینش زندگیشان ماورائی باشد شکستی در کار نیست. ایران اسلامی تنها حق است، زیرا پیرو حضرت عدل است.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.