سرویس: اجتماعی ۱۹:۰۰ - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

کارشناس طب سنتی:

حرارت افراد صفراوی سبب محبوبیت آن ها در جامعه می شود/ صفراوی مزاج ها آرزوهای بلندی دارند

کارشناس طب سنتی با باپیان اینکه حرارت افراد صفراوی سبب محبوبیت آن ها در جامعه می شود گفت: انسان های صفراوی بالانگر هستند، آرزوهای بلند دارند و معتقدند به این آرزوها دست پیدا کنند.

به گزارش صاحب نیوز؛حجت الاسلام سید علی حجازی در گفت و گو با خبرنگار شهرضانیوز در رابطه با ویژگی های روحی افراد صفراوی، اظهارکرد: صفراوی ها کم تر دچار بمیاری ها می شوند؛ ریشه بیشتر بیماری ها سردی است و مزاج های گرم به دلیل حرارتی که دارند کم تر دچار بیماری می شوند.
کارشناس طب سنتی ادامه داد: افراد صفراوی کم تر دچار سرماخوردگی ها، درد مفاصل و مسائلی از این دست می شوند.

خواب افراد صفراوی عمیق است
وی در رابطه با خواب افراد صفراوی ، گفت: در بحث مزاج ها خواب یکی از مقوله های مهم در مقوله مزاج ها است؛ انسان های صفراوی مزاج در اثر حرارتی که دارند، خواب عمیقی دارند، زیرا این افراد استرس سردمزاج ها را ندارند.
حجازی ادامه داد: البته عمق خواب صفراوی مزاج ها از دموی مزاج ها کم تر است، زیرا خشکی موجود در مزاج آن ها عمق خواب آن ها را کم می کند؛ همراهی رطوبت با گرما به طول و عمق خواب می افزاید.
کارشناس طب سنتی با بیان اینکه انسان های صفراوی اگر در حال غلبه صفرا خواب ببینند، خواب جنگ و جدال است، تصریح کرد: البته خواب های صادق معیاری خارج از مزاج دارند و می خواهند علائمی را به انسان آموزش بدهند و خواب گذاران نیز آن را تعبیر می کنند.

افراد صفراوی آرزوهای بلندی دارند
وی با بیان اینکه این حرارت و خشکی در اخلاق صفراوی ها تاثیرگذار است، تصریح کرد: آتش بالانگر است از این جهت صفراوی ها هم بالانگر هستند، آرزوهای بلند دارند و معتقدند به این آرزوها دست پیدا کنند.
حجازی با بیان اینکه مردم از اصطلاحاتی مانند «سرش داغ است» استفاده می کنند که کنایه از حرارتی موجود در سر است، گفت: انسان های صفراوی چون میزان گرمی سرشان زیاد است، از این لحاظ مشاغلی که فعالیت های طولانی می خواهد برای آن ها سخت نیست.

سن جوانی سن صفرا است
کارشناس طب سنتی در رابطه با سن جوانی و شباهت هایی که ویژگی های جوانی با مزاج صفراوی دارد، عنوان کرد: سن جوانی سن صفرا است؛ همان طوری که بیان شد، هر چیزی مزاجی دارد که سن هم یکی از آن ها است.

وجود نوعی خودبرتربینی در صفراوی مزاج ها
حجازی با بیان اینکه افراد دارای مزاج صفرا مسیر طولانی برای رسیدن به خواسته ی خود را سخت نمی بینند، خاطرنشان کرد: ویژگی دوم مزاج صفروای ها، یک خودبرتربینی در بین آن ها است؛ خداوند زمانی که به شیطان فرمود سجده کن، شیطان تکبر ورزید و این گونه پاسخ داد که من را از آتش خلق کردی وانسان را از خاک که نشان می دهد این ویژگی آتش است که به انسان غرور و تکبر می دهد.
کارشناس طب سنتی با بیان اینکه می توان از این غرور و تکبر استفاده خوبی کرد، خاطرنشان کرد: شخص صفراوی می تواند با این قدرت و این اعتماد به نفس در بهترین میدان های جنگ جولان بدهد، و قطعا یک فرمانده جنگ نیازمند یک اعتماد به نفس قوی است، نیازمند این است که بتواند دستور بدهد و زیردستانش را کنترل کند.
وی با بیان اینکه می توان این خود بالابینی را در جهت خوب استفاده کرد، اظهارکرد: البته دیگران باید در برخورد با این افراد صفروای مراعات کنند و شان آن ها را از بین نبرند و آن ها را در حد امکان خورد نکنند.

انسان های صفراوی زود عصبانی می شوند
حجازی با بیان اینکه انسان های صفراوی زود عصبانی می شوند، گفت: این انسان ها مانند آتش زود اوج گرفته و زود هم فروکش می کنند و لذا در صورتی که کم ترین ناملایمتی ببینند، عصبانی شده و به خاطر این خوبالابینی زودتر از بقیه واکنش نشان می دهند.
کارشناس طب سنتی با بیان اینکه در زمان عصبانیت این دسته از انسان ها اگر با آن ها به نحوه بدی برخورد شود که نتوانند قدرت خود را حاکم بکند، به گونه ای فروکش کرده که درون لاک خود می رود، خاطرنشان کرد: انسان های صفراوی مزاج انسان های زودعصبانی شو و زودآرام شو هستند که در اوج عصبانیت داد و فریاد کرده و وسایل دم دست خود را می شکند اما بعد از مدتی که آتش او خوابید درون خود فرو می رود و ساکت می شود و حتی در بسیاری از اوقات از کار خود پیشمان می شود.
وی با بیان اینکه آتش توانایی نفوذ در هوا، آب، و خاک دارد و آن ها را گرم می کند، اظهار کرد: انسان های صفراوی مزاج نیز می توانند طبایع دیگر را به دنبال خود بکشانند. انسان های صفروای مزاج به دلیل حرارت موجود در خود می توانند بقیه را دور خود جمع کنند.
حجازی تصریح کرد: البته این افراد به دلیل خشکی، افراد را در کنار خود حفظ نمی کنند؛ انسان های دموی مزاج که گرم و مرطوب هستند انعطاف پذیر هستند و اگر کسی را دور خود جمع کردند، آن ها را به دلیل انعطاف در کنار خود حفظ می کنند.

حرارت افراد صفراوی سبب محبوبیت آن ها در جامعه می شود
کارشناس طب سنتی افزود: اما صفراوی ها اگرچه به دلیل حرارت محبوب هستند اما به دلیل خشکی و غرور اجازه نمی دنهد از نزدیک ارتباطی با آن ها برقرار شود.
وی بیان کرد: مدلینگ ها به دلیل حرارت و خشکی که دارند عمدتا مزاج صفراوی هستند که البته با غرور همراه است.

حجازی با بیان اینکه البته این به معنای این نیست که هرکس دارای مزاج صفرا شد دیگر هیچ شخص نزدیکی در کنار خود ندارد، گفت: انسان های صفراوی اگر طبع خود را کنترل نکنند، این ویژگی ها از آن ها بروز پیدا می کند.
کارشناس طب سنتی با بیان اینکه آتش حرارت خود را بدون درنظر گیری محیط به همه می دهد، خاطرنشان کرد: آتش نیز حرارت خود را به همه می دهد و هیچ کس را از این حرارت محروم نمی کند، اما به جهت خشکی نمی تواند انعطاف در اخلاق خود داشته باشدلذا اگر تماس مستقیم با چیزی برقرار کند آن را میسوزاند .
وی با بیان اینکه انسان های صفراوی از حق خود نمی گذرند و بر روی حرف خود پافشاری می کنند، اظهار کرد: انسان های صفراوی به خاطر کسی گذشت نمی کنند و به خاطر کسی زیربار حرف زور نمی روند؛ اما دموی مزاج ها اگر چیزی باب میلشان نباشند، می توانند تحمل کنند، بلغمی مزاج ها کوتاه می آیند اما صفراوی مزاج ها نمی توانند کوتاه بیایند.
حجازی با بیان اینکه از این ویژگی باید در جای درست استفاده کرد، خاطرنشان کرد: در زندگی زناشویی اگر صفراوی مزاج ها بخواهند از این حال خود تبعیت کرده و خود را درمان نکنند، زندگی به چالش کشیده خواهدشد؛ چون مدام حرف خود را می زنند و صحبت های دیگران را قبول ندارند و از این جهت از گذشت و وفا کم تر آگاهی دارند.
کارشناس طب سنتی با بیان اینکه معمولا در عوام این ها را با اصطلاح «کله داغ» می شناسند، تصریح کرد: این افراد بیخیال بقیه هستند ولی نسبت به حرف خود مصر است و سخت پای آن می ایستند.

اراده قوی در انسان های صفراوی موجود است
وی با اشاره به اراده قوی صفراوی مزاج ها، تاکید کرد: این افراد وقتی وارد کاری شدند، با قدرت این کار را جلو می برند و از این جهت کسانی که مدام به جامعه روحیه می دهند انسان های صفراوی هستند.
حجازی خاطرنشان کرد: اگر طبع صفرا از جامعه حذف شود، جوش و خروش از جامعه برون می رود و این جوش و خروش جامعه به دلیل افراد صفراوی مزاج است.
کارشناس طب سنتی با بیان اینکه اگر این جوش و خروش کنترل نشود به درگیری منتهی خواهد شد، اذعان کرد: بعضی کسانی که چاقو کشی می کنند افراد صفراوی مزاجی هستند که دچار غلبه صفرا شده و یا دموی مزاج هایی هستند که خون بدنشان بیش از حد زیاد شده است.
وی ادامه داد: انسان های لات و اهل درگیری انسان هایی هستند که یا حرارت بدن آن ها زیاد است و یا خون آن ها زیاد شده است؛ اساسا حرارت سبب جنب و جوش زیاد است و این جنب و جوش زیاد باید کنترل شود.

انتهای پیام/م.ت

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.